JÉZUS, A NAZARÉNUS


Amikor az Igazság Tanítója elvezette a közösség alapító tagjait a sivatagba, azzal a céllal tette, hogy egy olyan közösséget hozzanak létre, amely képes előkészíteni a Messiás útját és képes őt felkészíteni a feladatára. Úgy hitték, hogy a kiválasztott egy nap az ő közösségükbe születik meg és az ő soraikból lép ki az akkori világ elé. Sok jel mutat arra, hogy így is lett.

Immánuel születéséről úgy véljük sokat, gyermekkoráról holmi keveset tudunk. Léteznek olyan ősi, a modern keresztény kánonból kihagyott, ún. „apokrif” írások, melyek evangéliumokhoz hasonló módon engednek némi betekintést. Ezeken keresztül egy kíváncsi, olykor rosszcsont, de mindig jószívű és rendkívüli képességekkel rendelkező ifjút ismerhetünk meg, akit testvérei és szerető családja vesz körül, és aki tanulása során teljesedik ki azzá, akit már talán jobban ismerhetünk. A Jézus nevet, ami annyit jelent, „felkent”, keresztelése és olajjal való megkenése után kapta meg.

Mint már említettük, az „Esszénus” kifejezés valójában gyűjtő szó, melynek eredetére több elmélet is létezik. A közösség több csoportból tevődött össze, amelyek az akkor ismert világ, a Földközi tengert körülölelő földrészek mentén szóródtak szét, és különböző neveket viseltek. Ezekben a közösségekben találhattak az utazó esszénusok támogatásra, védelemre, szállásra. A Nazarénusok közössége egyike volt ezeknek a csoportoknak. Ők a béke és a család hívei voltak, elvetették a nőtlenséget, az aszkétizmust és a fegyveres erőszakot. Ősi írások arról tanuskodnak, hogy Jézus is ebbe a közösségbe született, itt kapta neveltetését, és utazásai során került kapcsolatba a többi közösséggel, ahonnan egyre többen követték, bár nem mindenki előtt volt világos pontos küldetése.

A kereszténység egyik ismert szimbóluma az I.N.R.I. rövidítés. Latinul ennyit tesz: Iesus Nazarenus Rex Judeorum. Ennek már megtanulhattuk a magyar megfelelőjét: Názáreti Jézus, a Zsidók Királya. Ezzel a megfelelővel azonban két érdekesség merül fel. Először is, a latin eredeti miért nem „Nazaretus”, másodszor pedig egyes régészeti kutatások szerint Názáret időszámításunk szerint 300 körül jött létre, amit alátámaszt, hogy egyetlen egy Jézus korabeli írás és elbeszélés sem említi Názáretet. A hiteles fordítás nagy valószínűséggel tehát így hangozhat: Jézus, a Nazarénus, a Zsidók Királya.