KÖZÖSSÉGÜNK


Közösségünk egyik legfontosabb irányelve a szabad akarat. Elfogadjuk más emberek hitét, döntéseit, mert hisszük, hogy ahány ember a Földön él, épp annyiféle út is létezik, mely mindenkit hite szerint vezet az általa kiválasztott célhoz. Így bármiféle kötelék nélkül csatlakozhat hozzánk bárki, és mehet is tovább útján, ha ezt a döntést hozza meg. Célunk minden esetben az, hogy szeretetteljes, családias, örömteli, támogató környezetet tartsunk fenn, ahol együtt ünnepelhetünk, és ahová bárki visszatérhet.

KAPCSOLATTARTÓ PAPJAINK

A papság szolgálat, mely egyben azt is jelenti, hogy a mindennapi kötelességeink mellett felelősséggel látjuk el az egyházi feladatokat. Épp emiatt nagy elkötelezettséget, állhatatosságot is kíván ez a munka.
Közösségünkről, szertartásainkról az alábbi papjainknál lehet érdeklődni.

VILÁGI TANÁCS

Az egyház tanácsnokai olyan elkötelezett emberek, akik nem feltétlenül végeznek papi tevékenységet, munkájukkal támogatják az egyház működését, és részt vesznek az egyház és más szervezetek együttműködéseiben, például karitatív tevékenységekben.

MENTOROK

A mentori intézmény a papok képzését hivatott segíteni. Mentoraink olyan egyházi személyek, akik mellett diakónusaink (papnövendékeink) elsajátítják a papság elméleti és gyakorlati ismereteit.

KARMEL ALAPÍTVÁNY

A Karmel Alapítvány 2006-ban alakult közhasznú szervezet, amely legfontosabb feladatának tartja a közösségépítést. Ezért közösségi programokat, együttes ünnepeket szervezünk. A közösségi lét megteremtésével szeretnénk lelassítani, illetve megállítani a napjainkban felerősödött elidegenedési folyamatot, és ennek megtartó erejével támogatni az egyén személyes belső fejlődését...