"A testvérek megjelenésükben különböznek egymástól, mégis közösen munkálkodnak Föld Anya szőlőjében, és együtt emelik fel hangjukat Égi Atya dicséretére, és együtt szegik meg a szent kenyeret, és a hálaadás áhítatos csendjében együtt osztják meg a szent ételt."

Esszénus Béke Evangélium


MENTOROK

A mentori intézmény a papok képzését hivatott segíteni. Mentoraink olyan papok és püspökök, akik mellett diakónusaink (papnövendékeink) elsajátítják a papság elméleti és gyakorlati ismereteit.
mentorok