ALAPELVEK


Az ősi esszénusokhoz hasonlóan, imáinkban Égi Atyánkhoz és Föld Anyánkhoz egyaránt szólunk, mert hisszük, hogy e két energia együttes hatására lesz harmónia az Univerzumban. Mindkét ős-princípiumhoz hat-hat angyali erőt rendeltek az esszénusok. Hitünk alapja az angyalokkal való feltétel nélküli együttműködés.

Befogadó vallási közösség vagyunk, ami az jelenti, hogy mindenkit, aki egyet tud érteni alapelveinkkel, szívesen látunk magunk között. Hisszük, hogy minden embernek egyénileg kell megtalálnia az Atyához vezető utat, és ebben lehetünk segítői, de közvetítők soha, mert mi magunkat nem tartjuk ember és Isten közötti közvetítőnek.

Legfontosabb szertartásunk a Szeretet Szent Közössége (Úrvacsora), szakrálisan azt a célt szolgálja, hogy bármiféle megkülönböztetés nélkül, együtt ünnepeljük az Atya szeretetének egymással való megosztását.

Hitünk szerint Keresztelő Szent János, Mária és Jézus maguk is Esszénusok voltak. Az Esszénusok úgy hitték, hogy az ember feladata a Teremtés munkáját tovább vinni a Földön. Feladatunknak tekintjük szellemiségük örökérvényű kincseinek a modern világban való hasznosítását.

Hisszük, hogy minden, ami él, közelebb áll Istenhez, mint az élettelen írások, dogmák. Számunkra a hit örömteli és szeretetteljes, mely minden közösségi összejövetelünket áthatja. Papjaink, nők és férfiak, a család és a mindennapi munka mellett végzik egyházi munkájukat.

„Ne a szentírásokban keressétek az egy Törvényt, mert az élet Törvényéhez az írás halott. A Törvény az élő Isten, élő szava az élő emberek számára. Isten mindenbe, ami él, beleírta a szent Törvényt, így azt megtalálod az élő fűben, fában, folyókban, de mindenekelőtt önmagunkban. Égi Atyánk úgy alkotta az életet és minden élő dolgot, hogy azok örökkévaló szóval tanítsák az egy Törvényt az embereknek.” Esszénus Béke Evangélium

Valljuk, hogy semmi nem történik véletlenül, hanem mindent áthat az isteni gondviselés, hiszen a történések által szerzünk tapasztalatokat, tanulunk és fejlődünk. Hitvilágunkban nem létezik bűn, így büntetés sincs. Az egy Isten nem egy büntető, szigorú istenség, amitől rettegnünk kellene, hanem a mi szerető Atyánk.

„Áldott a Fény Gyermeke, aki keresi Égi Atyját. Létezik a szeretet az Égi Atya és gyermekei között, és a szeretet szent lángja a kezdetektől az idők végéig ragyog az Égi Atya és a Fény Gyermekei körül.”