ANGYALOK
SEGÍTŐ SZELLEMEK A VILÁGBAN


Az emberiség ködbe veszett pirkadata óta az ember, ahogy élményei voltak a körülötte lévő látható és láthatatlan világról, különböző erőket és segítőket fedezett fel magának. A növények, állatok, a kövek és a föld, a víz és a levegő számára segítő, tanító, a sorsát meghatározó szellemeknek adtak otthont. Ezekhez az erőkhöz sok, gyakran emberi tulajdonságokat rendelt, és különböző rituálékon keresztül kommunikált velük. Védték, vezették, gyógyították és erőssé, bölccsé tették őt egy olyan világban, ahol sok felfedezni való, de egyben sok veszély is leselkedett rá. Hívta őket testvérnek, szellemeknek, ősöknek vagy isteneknek.

Gyakori hittel ellentétben ez nem csak kiváltságosok joga volt. Mielőtt az emberi gyarlóság beavatkozott volna, a hétköznapi embereknek ugyan úgy volt kapcsolatuk a szellemekkel, saját rituáléik voltak, és komolyabb szükség, tanácstalanság esetén fordultak azokhoz, akiknek élete volt ezt a világot mélyebben érteni. Különböző nevekkel illették ezeket az embereket, de nevük szinte minden nyelven a tudáshoz kapcsolódik. Világszerte az emberiségnél megjelent ez a hitvilág, a hatalmas távolságok ellenére meglepően hasonló vonásokkal, világképekkel.

Ahogy fejlődtek a kultúrák, ahogy egyre kiterjedtebbek és szervezettebbek lettek a társadalmak, úgy a hitvilágok is egyre finomodtak, színesebbek lettek, egy-egy találkozás során egyesültek vagy tanultak egymástól. Egyes kultúrákban kevés istenséget, míg másokban rengeteget tiszteltek, de céljuk, feladatuk ugyan az volt. Volt, ahol egyenrangúak voltak, volt, ahol hierarchikusan voltak elrendezve. Ma már bárki felfedezheti a különböző kultúrák eme kincseit

A mai angyal fogalmunk a történelem messzi homályába nyúlik vissza. Említésre találnak már az akkád és ugariti szövegekben is. Maga az angyal szó az ógörög angelosz-ból származtatva hírnököt vagy küldöttet jelent. Egy másik etimológia szerint az ősi „ankh”, vagyis „élet” és a szintén ősi „el” vagyis „Isten, isteni fény” szavak ötvözetéből ered. Az isteni szellemek, immár angyalok változatai az egyes mitológiákban küldönc, trónálló, védelmező, törvényvégrehajtó, lélekvezető szerepét töltötték be. Ők mozgatták az égitesteket, megszemélyesítették a csillagokat és a bolygókat, és továbbra is ők óvták, vezették, tanították az embereket.

angy_troica