ISTEN HOZOTT


A Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház 2001-ben alakult meg a világ első esszénus egyházaként. Keresztény szellemiségű közösségünk 11 éven át működött egyházként, melynek a 2011-es új egyházi törvény vetett végett. 2012-től vallási egyesületként folytatjuk a munkánkat, melynek továbbra is az ősi Esszénus szellemiség az alapja.

Közösségünk legfőbb feladata az emberek megsegítése, testi, szellemi és lelki szinten egyaránt. Bár gyakran, más szervezetekkel együttműködve gyűjtünk adományokat, és azokat eljuttatjuk a rászorulóknak, tudjuk, hogy az anyagi segítségnyújtás pillanatnyi megoldást jelent. Az élethelyzet megváltoztatásához lelkierő valamint tudatosság szükséges. Papi szolgálatunk lényegi része a segítőbeszélgetés, vagy lélekszolgálat, mely során kérdésekkel vezetjük rá az útkeresőt a megoldásra.

Legfőbb templomunkként saját testünket és magát az anyatermészetet tekintjük, ugyanakkor szent mindaz a hely, ahol szabadon összegyűlnek az emberek szeretetben és békében ünnepelni.

Hisszük, hogy az emberiség egy nagy család, melyben bizonyos alapelvek mentén csoportok, közösségek alakultak ki, és melyek olykor elfelejtik az eredeti, egyetlen csoportot. A vallások és hitvilágok sokaságát a Teremtő végtelen sokszínűségének és megjelenési formájának tekintjük, és hisszük, hogy minden vallás a Teremtőt tiszteli a saját módján, kultúrájának, történelmének és hitvilágának köszönhetően. Ily módon minden vallás érvényes és hiteles, egészen addig, amíg nem akar más vallásokat, embereket megváltoztatni, uralni vagy eltiporni, hiszen az ember legnagyobb kincse a szabadság, mely a hitében teljesedik ki.